086 279 1808 thocuhn@gmail.com

Thông tin của thamnv!

 "Trí tuệ tạo nên tâm huyết, tri thức tạo nên tầm nhìn!"

Tốt nghiệp ngành CNTT BKHN, tôi vốn không có thiện cảm với những người cò đất vì những ngày tháng lang thang tìm nhà
Nên giờ đây tôi làm việc để cùng các bạn đi tìm và đưa ra quyết định đúng đắn nhất